phone טל: 04-6571132  |  04-6552283    facebook בקרו אותנו

 

השקדייה בעמק

השקדיה בעמק
 

הפרויקט

השקדייה בעמק" הגרלה 1390 – מחיר למשתכן- מתחם 62800

ההגרלה הסתיימה

 


השכונה שנותנת לכם יותר

פרויקט השקדייה בעמק - מחיר למשתכן יוצא לדרך: חברת תאופיק דראושה משיקה את פרויקט "השקדייה בעמק" בשכונה המערבית במגדל העמק.
להתעורר בבוקר לסביבת מגורים ירוקה, לטייל במתחם, ליהנות מהשקט לצד הקרבה לעיר וליער, להעניק לכם ולילדיכם מגורים בסטנדרט אחר, זה לא חלום, זו מציאות.
הדירה שתקנו ב-"השקדייה בעמק" לא תהיה רק הבית שלכם, אלא גם השכונה שלכם, הקהילה שלכם. כאן תהיו חלק מקהילה.

 


אודות הפרויקט – הגרלה 1390 – מתחם 62800:

 • כ-50 יחידות דיור עבור זכאי מחיר למשתכן בשכונה
 • כ-43 דירות במחירי שוק חופשי המוצעות למכירה עבור כלל האוכלוסייה בשכונה
 • כ-93 יחידות דיור בפרוייקט בסה"כ

 

הפיתוח הסביבתי, תכנון השכונה ותמהיל הדירות המתוארים אינם סופיים וכפופים לאישור ו/או שינויים לפי דרישת הרשויות המוסמכות ו/או החלטת החברה.
כמות הדירות המוצגת כפופה לאישור הרשות המוסמכת בהליך של הקלה לפי חוק התכנון והבנייה.

 

 

סטטוס הפרויקט
עובדים בשטח + התקבלו היתרי בניה כדין- והתוכניות אושרו על ידי חברת א.ש.ד בקרה בע"מ בעבור משרד השיכון.

 

הדמיית השכונה
בנין 203/201
בנין 301
בנין 301/201
בנין 302
בנין 401
בנין 401
בנין 402/202
בנין 403
 

מיקום שכונת השקדייה בעמק

 

 

מיקום הפרויקט עמק יזרעאל
שכונה מתפתחת וחדשה
תכנון מותאם ומודגני
סביבה איכותית לגידול ילדים

מיקומה האסטרטגי והאטרקטיבי של השכונה מייצר הזדמנויות נדירות של מגורים המשלבים איכות חיים גבוהה, מיקום אטרקטיבי שקיים בו פוטנציאל השבחה משמעותי.

 

 

 

מפת הסביבה

 

 

מפת סביבה 1390

 

**הרשות יכולה לשנות את התכנון והייעוד בשטחי הציבור כרצונה והחברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים למה שמופיע בתוכנית הסביבה ו/או בתב"ע

 

 

חלוקת דירות

 

 

תוכניות הגרלה 1390 מתחם 62800

 

 

 
מגרש 201
 
 
 
מגרש 202
 
 
מגרש 203
 
 
 
מגרש 301
 
 
 
מגרש 302
 
 
 
מגרש 401
 
 
מגרש 402
 
 
מגרש 403
 
 
תוכניות חניה
 

 

מחירון (מחירון מוצמד למדד חודש 01/2023)

 

 
מחירון

 

מספר/שם מבנה

 

מספר מגרש בתב"ע

 

מספר דירה

 

קומה

 

מספר חדרים

 

שטח דירה (מ"ר)

שטח מרפסת שמש ו/או גינה (מ"ר)

 

שטח מחסן

 

מספר חניות

 

מחיר הדירה

- - - נמכר - - -
401
408
4
1
5
122.06
7.66
3.44
2
824,896 ₪
 
- - - נמכר - - -
401
408
5
1
4
111.40
7.66
3.79
1
743,840 ₪
 
- - - נמכר - - -
401
408
6
1
4
108.16
7.81
4
1
725,509 ₪
 
- - - נמכר - - -
401
408
7
2
5
122.06
7.81
3.44
2
825,183 ₪
 
- - - נמכר - - -
401
408
8
2
4
111.40
7.66
3.79
1
743,841 ₪
 
- - - נמכר - - -
401
408
9
2
4
108.16
7.81
4
1
725,509 ₪
 
- - - נמכר - - -
402
410
4
1
5
122.06
7.81
3.44
2
825,183 ₪
 
- - - נמכר - - -
402
410
5
1
4
111.40
7.66
3.79
1
743,841 ₪
 
- - - נמכר - - -
402
410
6
1
4
108.16
7.81
4.00
1
725,509 ₪
 
- - - נמכר - - -
402
410
7
2
5
122.06
7.81
3.44
2
825,183 ₪
 
- - - נמכר - - -
402
410
8
2
4
111.40
7.66
3.79
1
743,841 ₪
 
- - - נמכר - - -
402
410
9
2
4
108.16
7.81
4.00
1
725,509 ₪
 
- - - נמכר - - -
403
409
3
1
5
121.62
11.02
2.77
2
826,804 ₪
 
- - - נמכר - - -
403
409
4
1
5
121.65
11.02
3.03
2
827,656 ₪
 
- - - נמכר - - -
403
409
5
2
5
121.62
11.02
2.77
2
826,804 ₪
 
- - - נמכר - - -
403
409
6
2
5
121.65
11.02
3.03
2
827,656 ₪
 
- - - נמכר - - -
403
409
8
3
5
122.25
11.02
3.03
2
831,471 ₪
 
- - - נמכר - - -
201
404/405
4
1
5
122.06
7.81
3.44
2
829,244 ₪
 
- - - נמכר - - -
201
404/405
5
1
4
111.40
7.66
3.79
1
747,484 ₪
 
- - - נמכר - - -
201
404/405
6
1
4
108.16
7.81
4.00
2
741,841 ₪
 
- - - נמכר - - -
201
404/405
7
2
5
122.06
7.8
3.44
2
829,205 ₪
 
- - - נמכר - - -
201
404/405
8
2
4
111.40
7.66
3.79
1
747,484 ₪
 
- - - נמכר - - -
201
404/405
9
2
4
108.16
7.81
4
1
729,062 ₪
 
- - - נמכר - - -
201
404/405
11
3
4
108.16
7.81
4
2
741,841 ₪
 
- - - נמכר - - -
202
403
4
1
5
122.06
7.81
3.44
2
829,224 ₪
 
- - - נמכר - - -
202
403
5
1
4
111.40
7.66
3.79
1
747,484 ₪
 
- - - נמכר - - -
202
403
6
1
4
108.16
7.81
4
2
741,481 ₪
 
- - - נמכר - - -
202
403
7
2
5
122.06
7.81
3.44
2
829,224 ₪
 
- - - נמכר - - -
202
403
8
2
4
111.40
7.66
3.79
1
747,484 ₪
 
- - - נמכר - - -
202
403
9
2
4
108.16
7.81
4
1
729,062 ₪
 
- - - נמכר - - -
203
402
4
1
5
122.06
7.8
3.44
2
829,205 ₪
 
- - - נמכר - - -
203
402
5
1
4
111.40
7.66
3.79
1
747,484 ₪
 
- - - נמכר - - -
203
402
6
1
4
108.16
7.81
3.79
1
741,841 ₪
 
- - - נמכר - - -
203
402
7
2
5
122.07
7.8
3.44
2
829,269 ₪
 
- - - נמכר - - -
203
402
8
2
4
111.4
7.66
3.79
2
761,719 ₪
 
- - - נמכר - - -
203
402
9
2
4
108.16
7.81
4
2
741,841 ₪
 
- - - נמכר - - -
203
402
11
3
4
108.16
7.81
4
1
729,062 ₪
 
- - - נמכר - - -
301
407
2
קרקע
4
109.76
77.12
3.79
2
839,228 ₪
 
- - - נמכר - - -
301
407
4
1
4
108.45
7.81
4
1
727,353 ₪
 
- - - נמכר - - -
301
407
5
1
4
109.76
7.66
3.79
1
734,862 ₪
 
- - - נמכר - - -
301
407
6
1
5
122.86
7.81
3.44
2
830,269 ₪
 
- - - נמכר - - -
301
407
7
2
4
108.45
7.81
4
2
740,069 ₪
 
- - - נמכר - - -
301
407
8
2
4
109.76
7.66
3.79
2
747,579 ₪
 
- - - נמכר - - -
301
407
9
2
5
122.86
7.81
3.44
2
830,269 ₪
 
- - - נמכר - - -
301
407
10
2
5
127.86
7.81
4
2
859,839 ₪
 
- - - נמכר - - -
302
411
2
קרקע
4
109.76
75.12
3.79
2
837,957 ₪
 
- - - נמכר - - -
302
411
4
1
5
122.86
78.1
3.44
2
830,269 ₪
 
- - - נמכר - - -
302
411
5
1
4
109.76
7.66
3.79
1
734,862 ₪
 
- - - נמכר - - -
302
411
6
1
4
108.45
7.81
4
1
727,353 ₪
 
- - - נמכר - - -
302
411
8
2
5
127.69
7.80
4
1
847,103 ₪
 
 

 

 

**מחירי הממכר מעודכנים למדד תשומות הבנייה למגורים . ויעודכנו בהתאם למדד תשומות הבנייה למגורים הידוע ביום חתימתו של חוזה מכר הדירה בפועל, ובהתאם להוראות החוזה ונספחיו.


**מלאי דירות מחיר למשתכן המוצג באתר הינו להמחשה בלבד, ולא בהכרח משקף את מצב המלאי הזמין. מלאי הדירות הזמין יוצג על ידי נציגי החברה במועד בחירת הדירה, ורק טופס בחירת דירה חתום על ידי החברה יחייב את החברה. אין לחברה התחייבות להבטיח דירה זו או אחרת.

 

 

מסמכים וקישורים

 

 

 

**מלאי דירות מחיר למשתכן המוצג באתר הינו להמחשה בלבד, ולא בהכרח משקף את מצב המלאי הזמין. מלאי הדירות הזמין יוצג על ידי נציגי החברה במועד בחירת הדירה, ורק טופס בחירת דירה חתום על ידי החברה יחייב את החברה. אין לחברה התחייבות להבטיח דירה זו או אחרת.

 

יצירת קשר

 

 
 
טלפון

טל'
04-6400045

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

משכנתא

 

אין לראות במידע האמור לעיל או בכל חלק ממנו משום עצה, הדרכה, ייעוץ, חוות-דעת או המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת

 

האישור העקרוני
 •  מהו אישור עקרוני?
  האישור העקרוני הוא השלב הראשון בדרך לקבלת משכנתא לצורך רכישת הדירה.
  האישור העקרוני מהווה מסמך ראשוני באמצעותו אתם לומדים האם הבנק מוכן לתת לכם משכנתא ולפי איזה תנאים לאחר שבחן ודירג את מצבכם הפיננסי (הכנסה, ותק תעסוקתי, ערב מלווה (עזרה מההורים) אחוזי המימון מהנכס הנרכש וכו').

 

 • למה אני צריך את זה?
  קבלת האישור העקרוני חשובה מאד טרם בחירת הדירה בכדי שתהיו בטוחים בכך שהבנק יעניק לכם את המימון עבור רכישת הדירה.
  לרוב הריביות שמוצגות באישור העקרוני מותנות בלקיחת ההלוואה תוך 12 ימים קלנדריים ולכן אין צורך להתייחס לריביות, למסלולי המשכנתא ולתקופת
  המשכנתא אלא רק לאישור העקרוני על גובה המשכנתא בלבד.

 

 • חשוב לדעת
  כל עוד לא חתמתם על חוזה לרכישת הדירה הבנק לא מאשר משכנתא באופן ספציפי לפרויקט ולכן יונפק לכם אישור "כללי". רק אחרי שיועבר חוזה הרכישה שלכם עם הפרטים הספציפיים של הדירה שבחרתם הבנק יבדוק את נתוני הדירה הספציפיים וינפיק את האישורים המתאימים.

 

אחוז המימון

 

 • מה אחוז המימון המקסימלי אותו אני יכול לקבל?
  למי שאין ברשותו דירה אחוז המימון המקסימלי אותו מאפשר בנק ישראל הינו עד 75% משווי הנכס בכפוף לתנאים של בנק ישראל.

 

 • איך מחשבים את אחוז המימון?
  את אחוז המימון מחשבים ביחס לשווי הדירה בשוק החופשי ולא ביחס לעלותה במסגרת פרויקט "מחיר למשתכן". בשונה מרכישה בפרויקט רגיל בו אחוז המימון מחושב לפי עלות הדירה ברכישתה.
  במסגרת מחיר למשתכן מתאפשר מצב, שאחוז המימון ביחס למחיר הדירה עולה על 75% ובתנאי שהתקיימו שני תנאים:
  1. שהרוכש העמיד 100,000 ₪ לפחות הון עצמי
  2. שווי הדירה הנרכשת לא יעלה על 1,800,000 ₪

 

 • איך הבנק יודע מה שווי הדירה?
  במידה והבנק יאשר את אחוז המימון על פי שווי השוק של הדירה, הוא ידרוש טרם ביצוע המשכנתא ביצוע שמאות ע"י שמאי חיצוני (עפ"י רשימה של הבנק) שיאשר את שווי השוק.
  כך לדוגמה, עבור דירה שמחירה -1,000,000 ₪ ושוויה מוערך ב- 1,200,000 ₪ ניתן לקבל משכנתא של 75% מ- 1,200,000 ₪ = 900,000 ₪. 900,000 ₪ על בית שנרכש ב- 1,000,000 ₪ = 90% .

 

 • חשוב לדעת
  כמו בכל משכנתא הבנקים רשאים לסרב לתת משכנתא ללקוחות או לסרב לתת להם 75% מימון ויותר והכל לפי שיקול דעתו של הבנק ובהתאם לנתונים האישיים של מבקש המשכנתא. ולכן אין להסתמך על כך שהבנק יאשר בוודאות 75% או יותר למשכנתא ועליכם לבדוק זאת מראש.

 

 

 

 

 

סלוגן דיזיין - פיתוח מערכות